Inwestycje UE

projektyprzetargi

Projekty

Projekt: Opracowanie technologii ponownego wykorzystania materiałów odpadowych

Projekt: Opracowanie technologii ponownego wykorzystania materiałów odpadowych w produkcji lekkich materiałów wykończeniowych w MEGARON S.A. (POIR 2014-2020 "szybka ścieżka"). więcej

Projekt: „Zakup aparatury B+R w celu uruchomienia długofalowego programu badań

Tytuł projektu: „Zakup aparatury B+R w celu uruchomienia długofalowego programu badań nad właściwościami technicznymi oraz jakością nowych produktów MEGARON S.A.” Cel projektu: Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy Megaron S.A. poprzez rozwój aktywności Działu B+R i wdrożenie programu badań dedykowanego nowym i dotychczasowym produktom firmy.
więcej

Przetargi

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup stanowiska do badania mrozoodporności

więcej

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup kontenerów

więcej

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup grubościomierza

więcej

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup komory szoków termicznych

więcej

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup stanowiska do testów wyrobów do izolacji cieplnej w badaniu reakcji na ogień

więcej

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup urządzenia do badań skurczu i spęcznienia materiałów

więcej

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup aparatu Perfotest

więcej

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup maszyny wytrzymałościowej do badania styropianu

więcej

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup maszyny do badań odporności na ścieranie Bohmego

więcej

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup urządzenia do badań udarności

więcej

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup maszyny do badania ściskania i zginania

więcej

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup komory klimatycznej

więcej

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup komory klimatyczno - starzeniowej

więcej

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup twardościomierza

więcej

Protokół postępowania o udzielnie zamówienia na zakup maszyny do badań wodoszczelności

więcej

Protokół postępowania o udzielnie zamówienia na zakup wstrząsarki laboratoryjnej

więcej

Protokół postępowania o udzielnie zamówienia na zakup wagosuszarki i wag laboratoryjnych

więcej

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia za zakup wanny laboratoryjnej

więcej

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup pieca laboratoryjnego

więcej

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup stołów laboratoryjnych i stołu wibracyjnego

więcej

Zapytanie ofertowe dot. spektrofotometru

Protokół z postępowania przetargowego dot. spektrofotometru
zapytanieprotokół

Zapytanie ofertowe na zakup połyskomierza oraz aparatu do badań szorowalności na mokro

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup połyskomierza i aparatu do badań szorowalności na mokro
zapytanieprotokół

Zapytanie ofertowe na zakup mieszalników do zapraw

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup mieszalników do zapraw
zapytanieprotokół

Zapytanie ofertowe - badania i doradztwo

Formularz ofertowy - badania i doradztwo, Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego - badania i doradztwo
zapytanierozstrzygnięcie

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia za zakup maszyny wytrzymałościowej

więcej

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup pull-off testerów

więcej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego - mikroskop

więcej